Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

บริการเจ้าหน้าที่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 มิ.ย. 64

แนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุฯ (กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ) และอนุมัติผ่อนผัน

29 เม.ย. 64

คู่มือปฏิบัติราชการ สนง.ทสจ.

15 พ.ค. 63

มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ ปี 62

15 พ.ค. 63

มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ ปี 63

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ
1