Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบฟอร์มให้บริการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

15 ก.ค. 62

1.)แบบฟอร์ม นบ.1 เจาะ+ใช้.pdf

15 ก.ค. 62

2.)ใบรับคำขอ(จนท.).pdf

11 ต.ค. 60

งานน้ำบาดาล : หนังสือมอบอำนาจของกรมน้ำบาดาล

11 ต.ค. 60

งานน้ำบาดาล : รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ

11 ต.ค. 60

งานน้ำบาดาล : แบบหนังสือยินยอมของกรมน้ำบาดาล

11 ต.ค. 60

งานน้ำบาดาล : แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน

11 ต.ค. 60

งานน้ำบาดาล : คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (นบ.2)

11 ต.ค. 60

งานน้ำบาดาล : คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (นบ.1)

จำนวนทั้งหมด 39 รายการ
1 2 3 4 5 > >>