Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น

ดูทั้งหมด
ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอสหัสขันธ์ กำนันตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 และกลุ่มเกษตรกรยั่งยืน ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจน ตามนโยบายรัฐบาลและ Kalasin Happiness Model บริเวณพื้นที่เกษตรบ้านโพนสว่าง ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

20 พ.ย. 61