Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สร้างป่า สร้างรายได้

สร้างป่า สร้างรายได้

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จัดกิจกรรมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ขึ้น  ณ  บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง ท้องที่บ้านหนองกุง ตำบลเขาพระนอน จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีนายมงคล  อุทก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดงาน  ในการนี้ ได้มีข้าราชการ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างป่า สร้างรายได้  จำนวนกว่า  2000 กล้า  เนื้อที่ปลูกป่าประมาณ 10 ไร่

แกลเลอรี่