Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์

ประชุมหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายประดิษฐ สุดชาดา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชน ศาลากลางชั้น 3 จังหวัดกาฬสินธุ์