Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประเมินและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  ประชาชนและทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการ จัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ณ โรงแรมริมปาวอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

แกลเลอรี่