Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันสมเด็จพระนเรศวร

วันสมเด็จพระนเรศวร

วันสมเด็จพระนเรศวร
วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์  นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน  ณ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายไกรสร กองฉลาด) เป็นประธาน

แกลเลอรี่