Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.ทสจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติฯ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) และคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการในครั้งนี้ ในการตรวจราชการในครั้งนี้ มีข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ให้การต้อนรับ อาทิผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ เข้ารับฟังและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานให้ได้รับทราบ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค

ท่านสามารถรับชม VDO การตรวจราชการได้จากวิดิโอด้านล่างนี้

แกลเลอรี่