Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดกาฬสินธุ์ (คปป.จ.) ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดกาฬสินธุ์ (คปป.จ.) ครั้งที่ 1/2562

   เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดกาฬสินธุ์ (คปป.จ.) ณ  ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อให้คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทราบถึงมาตรการในการป้องกันไฟป่าและผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์   โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนั่น พงษ์อักษร) เป็นประธาน และมีนายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.สนง.ทสจ.กาฬสินธุ์ เป็นเลขานุการฯ

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1_2562new

ขนาดไฟล์:1.93 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง