Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับไหมและ OTOP สู่นครหม่อนไหมก้าวไกลสู่สากล จำนวน 16 กลุ่ม 16 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับไหมและ OTOP สู่นครหม่อนไหมก้าวไกลสู่สากล จำนวน 16 กลุ่ม 16 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับไหมและ OTOP สู่นครหม่อนไหมก้าวไกลสู่สากล จำนวน 16 กลุ่ม 16 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัด_ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบาดาล 16 บ่อ

ขนาดไฟล์:1.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง