Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตรวจติดตามผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ของศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์

ตรวจติดตามผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ของศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์

     วันนี้ 25 พ.ค.62 นายอัครพงษ์  เขียวแจ่ม ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานในสังกัด ได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อ COVID-19  ของศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราวุธ กล้าหาญ ผอ.ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคฯ ว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เช่น จัดถังขยะสำหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว การเว้นระยะห่างทางสังคมและการสวมหน้ากากอนามัย  

แกลเลอรี่