Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก ระบบส่งน้ำ และระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้ง

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก ระบบส่งน้ำ และระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้ง

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก ระบบส่งน้ำ และระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้ง

เอกสารแนบ

ประกาศแผน 2 ล้าน

ขนาดไฟล์:0.66 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง