Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักระบบส่งน้ำ และระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้ง 20 ล้าน

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักระบบส่งน้ำ และระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้ง 20 ล้าน

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักระบบส่งน้ำ และระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้ง 20 ล้าน

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะ 20 ล้าน

ขนาดไฟล์:0.43 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง