Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่การกระจายน้ำ กิจกรรมย่อย จัดทำระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื่นผ่านบ่อบาดาลเสริมระบบแหล่งน้ำในไร่นาเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ข้าวเขาวง จำนวน 60 แห่ง

แผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่การกระจายน้ำ กิจกรรมย่อย  จัดทำระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื่นผ่านบ่อบาดาลเสริมระบบแหล่งน้ำในไร่นาเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ข้าวเขาวง จำนวน 60 แห่ง

แผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่การกระจายน้ำ กิจกรรมย่อย  จัดทำระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื่นผ่านบ่อบาดาลเสริมระบบแหล่งน้ำในไร่นาเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ข้าวเขาวง จำนวน 60 แห่ง

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

แผน

ขนาดไฟล์:0.93 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง

แผนฯฉบับจริง

ขนาดไฟล์:0.57 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง