Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมทำงานตรวจติดตามแผน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประชุมทำงานตรวจติดตามแผน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสนั่น  พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานคณะประชุมทำงานตรวจติดตามแผน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนายการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ (คณะทำงาน) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

แกลเลอรี่