Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตรวจติดตามโครงการเพิ่มปริมาณเก็บกัก ระบบส่งน้ำและระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง

ตรวจติดตามโครงการเพิ่มปริมาณเก็บกัก ระบบส่งน้ำและระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง

วันที่ ๒๕ ​สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 10.00 น. นายอัครพงษ์​ เขียวแจ่ม​ ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์​ ตรวจติดตามโครงการเพิ่มปริมาณเก็บกัก ระบบส่งน้ำและระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง , โครงการ Kalasin Green Marget กิจกรรมย่อย ขุดเจาะน้ำบาดาล และระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ​ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ​ อำเภอกมลาไสย​ และ​อำเภอฆ้องชัย

แกลเลอรี่