Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดิน ของรัฐบาลประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดิน ของรัฐบาลประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐบาล ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมผาเสวยชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์