Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

แกลเลอรี่