Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการจัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านน้ำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์