Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนายการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายเลิศบุศย์ กองทอง) เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมฟ้าแดดส่งยาง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์