Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ประร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

       วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนายการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าประร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำเสนอผลการประชุม และมอบนโยบายการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง ปี 2565  ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้ที่ประชุมรับทราบ  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม เป็นประธาน