Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

อบรมหลักสูตรการเติมน้ำใต้ดินหรือธนาคารน้ำใต้ดินตามหลักวิชาการ

อบรมหลักสูตรการเติมน้ำใต้ดินหรือธนาคารน้ำใต้ดินตามหลักวิชาการ

วันที่22 กันยายน 2564 เวลา 10.00น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายทรงพล ใจกริ่ม) ให้เกียติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการเติมน้ำใต้ดินหรือธนาคารน้ำใต้ดินตามหลักวิชาการ โดยมีนายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จากทุกตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง และสร้างความชุ่มชื่น “ดินดำน้ำชุ่ม” ให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมโรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

แกลเลอรี่