Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรม “นำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุทดแทนการเผา ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2565

กิจกรรม “นำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุทดแทนการเผา ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2565

..