Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน นำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน นำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน นำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

แกลเลอรี่