Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาฯณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาฯณ พ.ศ.2565

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง กิจกรรมย่อย พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 7 บ่อ

เอกสารแนบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บและระบบส่งน้ำระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร

ขนาดไฟล์:1.01 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 90 ครั้ง