Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บและระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำ กิจกรรมย่อย พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร โดยระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 7 บ่อ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บและระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำ กิจกรรมย่อย พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร โดยระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 7 บ่อ

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บและระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำ กิจกรรมย่อย พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร โดยระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 7 บ่อ  

เอกสารแนบ

เอกสารประกวดราคาโครงการเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บฯ

ขนาดไฟล์:3.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 93 ครั้ง