Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการวุฒิสภาพบประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

โครงการวุฒิสภาพบประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมติดตาม คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)
จุดที่ 1 บ้านแจ้งจม ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย
จุดที่ 2 กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ หมู่ 2 บ้านกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง
จุดที่ 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์นาภู บ้านห้วยม่วง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์

แกลเลอรี่